Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Smaakfabriek b.v. gevestigd aan Boschweg 25, 5481 EB  Schijndel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

De Smaakfabriek b.v.
Boschweg 25
5481 EB  Schijndel
Tel +31735492375 | www.desmaakfabriek.nl

De Smaakfabriek b.v. exploiteert Feestlocatie Amusant, www.feestlocatieamusant.nl, gelegen aan de Boschweg 25, 5481 EB te Schijndel. De Smaakfabriek is tevens verantwoordelijk voor de formule van 't Tunneke Themafeesten, www.tunneke.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken

De Smaakfabriek b.v. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@desmaakfabriek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Smaakfabriek b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


 Geautomatiseerde besluitvorming

 De Smaakfabriek b.v. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
* Mailchimp wordt gebruikt voor emailcorrespondentie naar klanten in wat voor vorm dan ook, zoals nieuwsbrieven, cadeaubonnen en enquêtes. Klik hier om de voorwaarden van Mailchimp in te zien.  
* Feedbackcompany wordt gebruikt voor reviews van gasten.
Zie hier de  voorwaarden van de Feedbackcompany.
* Om online klantinzicht te bekijken wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, voor de privacy voorwaarden klik hier

De Smaakfabriek b.v. verwerkt de klantgegevens in een eigen reserveringssysteem.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Smaakfabriek b.v. bewaart uw persoonsgegevens oneindig. Uiteraard krijgt u de mogelijkheid om in de online correspondentie u af te melden, waarbij uw gegevens uit ons bestand zullen worden verwijderd.


Delen van persoonsgegevens met derden

De Smaakfabriek b.v. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Smaakfabriek b.v. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Smaakfabriek b.v. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@desmaakfabriek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Smaakfabriek b.v. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Smaakfabriek b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@desmaakfabriek.nl

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Wij helpen u graag! 073 - 54 923 75 | info@tunneke.nl